Skip navigation MENU

“Hoe inschrijvingen verlopen ten opzichte van andere instellingen wordt in één oogopslag duidelijk”

De veranderingen in de vorm en inhoud van het onderwijs, in het (studie)gedrag van studenten en in de regelgeving van de overheid vragen om continue innovatie binnen het Hoger Onderwijs. Stichting Studielink stimuleert deze innovatie door instellingen te laten samenwerken. 

Toenmalig ketenmanager Harm Abel Kunnen: “Door een gestandaardiseerde oplossing te realiseren wordt op basis van één databestand managementinformatie op een efficiëntere manier geproduceerd. Iedere instelling hoeft niet langer afzonderlijk een oplossing aan te schaffen. Tegelijkertijd blijft de autonomie voor iedere individuele instelling wel behouden.”

HET HELE VERHAAL VAN STUDIELINK AANVRAGEN