Skip navigation MENU

Information provider voor het onderwijs

Wij ontwikkelen praktische en oplossingsgerichte BI dashboard- en analyseoplossingen voor het onderwijs en haar ketenpartners en ondersteunen in het werken met data middels training en advies. Daarnaast voert ons eigen data science-team onderzoek uit naar uiteenlopende onderwijsvraagstukken. Gecombineerd met onze Qlik-ervaring zetten wij deze om naar gebruiksvriendelijke visualisaties. Hiermee wordt het voor het onderwijs mogelijk om beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren. Wij zijn partner van Qlik en ISO 27001-gecertificeerd.